• Cute Stamp (70).png
 • Cute Stamp (79).png
 • Cute Stamp (23).png
 • Cute Stamp (49).png
 • Cute Stamp (71).png
 • Cute Stamp (39).png
 • Cute Stamp (93).png
 • Cute Stamp (55).png
 • Cute Stamp (41).png
 • Cute Stamp (50).png
 • Cute Stamp (35).png
 • Cute Stamp (12).png
 • Cute Stamp (22).png
 • Cute Stamp (58).png
 • Cute Stamp (62).png
 • Cute Stamp (74).png
 • Cute Stamp (94).png
 • Cute Stamp (51).png
 • Cute Stamp (88).png
 • Cute Stamp (60).png
 • Cute Stamp (11).png
 • Cute Stamp (85).png
 • Cute Stamp (38).png
 • Cute Stamp (52).png
 • Cute Stamp (6).png
 • Cute Stamp (98).png
 • Cute Stamp (77).png
 • Cute Stamp (44).png
 • Cute Stamp (47).png
 • Cute Stamp (10).png
 • Cute Stamp (13).png
 • Cute Stamp (102).png
 • Cute Stamp (48).png
 • Cute Stamp (100).png
 • Cute Stamp (95).png
 • Cute Stamp (65).png
 • Cute Stamp (19).png
 • Cute Stamp (56).png
 • Cute Stamp (64).png
 • Cute Stamp (36).png
 • Cute Stamp (97).png
 • Cute Stamp (37).png
 • Cute Stamp (28).png
 • Cute Stamp (18).png
 • Cute Stamp (15).png
 • Cute Stamp (5).png
 • Cute Stamp (21).png
 • Cute Stamp (103).png
 • Cute Stamp (72).png
 • Cute Stamp (20).png
 • Cute Stamp (104).png
 • Cute Stamp (43).png
 • Cute Stamp (2).png
 • Cute Stamp (54).png
 • Cute Stamp (76).png
 • Cute Stamp (3).png
 • Cute Stamp (46).png
 • Cute Stamp (9).png
 • Cute Stamp (99).png
 • Cute Stamp (92).png
 • Cute Stamp (32).png
 • Cute Stamp (17).png
 • Cute Stamp (67).png
 • Cute Stamp (29).png
 • Cute Stamp (69).png
 • Cute Stamp (91).png
 • Cute Stamp (59).png
 • Cute Stamp (30).png
 • Cute Stamp (34).png
 • Cute Stamp (26).png
 • Cute Stamp (25).png
 • Cute Stamp (66).png
 • Cute Stamp (63).png
 • Cute Stamp (14).png
 • Cute Stamp (40).png
 • Cute Stamp (27).png
 • Cute Stamp (61).png
 • Cute Stamp (105).png
 • Cute Stamp (16).png
 • Cute Stamp (82).png
 • Cute Stamp (8).png
 • Cute Stamp (68).png
 • Cute Stamp (90).png
 • Cute Stamp (45).png
 • Cute Stamp (83).png
 • Cute Stamp (84).png
 • Cute Stamp (86).png
 • Cute Stamp (7).png
 • Cute Stamp (33).png
 • Cute Stamp (89).png
 • Cute Stamp (24).png
 • Cute Stamp (4).png
 • Cute Stamp (75).png
 • Cute Stamp (31).png
 • Cute Stamp (73).png
 • Cute Stamp (1).png
 • Cute Stamp (96).png
 • Cute Stamp (80).png
 • Cute Stamp (42).png
 • Cute Stamp (57).png
 • Cute Stamp (78).png
 • Cute Stamp (81).png
 • Cute Stamp (101).png
 • Cute Stamp (87).png
 • Cute Stamp (53).png

ตรายาง

ตรายางมีความสำคัญอย่างไร?

ตรายางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำสำเนา เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานเอกสาร ใช้ในการประทับเพื่อแสดงสัญลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการประทับชื่อ การประทับตราสัญลักษณ์ ตรายางถือว่ามีความจำเป็นมากในระบบงานเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาตรายางสัญลักษณ์ไปใช้ในการจดทะเบียน หรือการประทับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่างๆเช่น ตรายางประทับชื่อตำแหน่งสำหรับพนักงานทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน

การทำตรายางในปัจจุบันนอกจากจะสั่งทำได้ตามร้านตรายางทั่วไปตามท้องถิ่นที่เราอยู่แล้ว ในปัจจุบันลูกค้ายังสามารถสั่งทำตรายางทางอินเตอร์เน็ตหรือสั่งตรายางออนไลน์ได้ โดยในการสั่งทำนั้นก็สะดวกมากๆ เพียงแค่มีอีเมลล์หรือFACEBOOKหรือLINE (ซึ่งใช้ในการติดต่อสั่งทำกับตัวร้านออนไลน์สะดวกสบายเสมือนโทรศัพท์มือถือ)

ร้านรับทำตรายาง บริการรับทำตรายางออนไลน์สั่งทำสะดวกเพียงแค่มีพียงแค่มีอีเมลล์หรือFACEBOOKหรือLINE หากต้องการสั่งทำตรายางสามารถดูวิธีได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

ดูวิธีสั่งทำตรายาง

ต้องการดูวิธีการหาขนาดตรายาง

ต้องการดูราคาตรายางธรรมดาคลิ๊ก

ต้องการดูราคาตรายางหมึกในตัวFlash Stampคลิ๊ก

 

WEBSITE: https://www.ตรายางออนไลน์.com

                  https://www.ตรายางออนไลน์.blogspot.com

LINE: THAI-STAMP

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Trayangthai

 

Additional information