รับทำตรายางทั้งแบบธรรมดาและหมึกในตัว

 

Additional information